Vật tư - Dịch vụ

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ ĐIỀU HÒA

BÁO GIÁ CÔNG LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA

 

1

9000BTU – 12000BTU

MÁY

01

200,000

VỊ TRÍ THƯỜNG

2

18000BTU – 24000BTU

MÁY

01

250,000

VỊ TRÍ THƯỜNG

3

27000BTU – 32000BTU

MÁY

01

300,000

VỊ TRÍ THƯỜNG

4

36000BTU – 48000BTU

MÁY

01

400,000

VỊ TRÍ THƯỜNG

5

60000BTU – Trở lên

MÁY

01

000

VỊ TRÍ THƯỜNG

6

 

BÁO GIÁ VẬT TƯ ĐIỀU HÒA

1

ỐNG ĐỒNG 6 + 10

MÉT

01

130,000

0,56 MM

2

ỐNG ĐỒNG 6 + 12

MÉT

01

150,000

3

ỐNG ĐỒNG 6 + 16

MÉT

01

180,000

4

ỐNG ĐỒNG 10 + 16

MÉT

01

200,000

5

ỐNG ĐỒNG 12 + 19

MÉT

01

240,000

6

DÂY ĐIỆN 1,5 MM

MÉT

01

15,000

7

DÂY ĐIỆN 2,5 MM

MÉT

01

20,000

8

DÂY ĐIỆN 4,0 MM

MÉT

01

30,000

9

      BẢO ÔN

MÉT

01

20,000

10

GIÁ ĐỠ NHỎ

BỘ

01

80,000

11

GIÁ ĐỠ TO

BỘ

01

100,000

12

ỐNG NƯỚC

MÉT

01

10,000

13

AUTOMAT

CÁI

01

80,000

14


◊ Tin liên quan